FN’s 17 Verdensmål

FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling skal frem mod 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og  planeten, vi bor på. Der er 17 konkrete mål som har til formål at nedbringe fattigdom, ulighed, sikre uddannelse, sundhed, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. Alt sammen i et tæt forbundet samarbejde imellem medlemslandende, hvor alle lande skal bidrage, uagtet landenes forskellige udgangspunkt. De store udfordringer, vi står overfor i dag, er globale. Og det samme er konsekvenserne. Derfor er vi nødt til at løse udfordringer i fællesskab. Det fællesskab vil vi være en del af. Nedenfor er beskrevet de fire mål, hvor vi mener vi bidrager mest til en positiv og bæredygtig udvikling.

12 er

ansvarlig forbrug og produktion. Hos Change Our Globe vælger vi produktionspartnere, der giver 100% transparenthed. Alle produkter er lavet i bæredygtige materialer. I fx Global Cooling er det kun plastfilmen rundt om spillet, som sørger for fugtbeskyttelse under transporten, der ikke er genanvendt – men filmen er genanvendelig, hvis den sorteres rigtigt i blød plast.

13 er

vores alles klimaindsats. Ved en bæredygtig produktion har vi muligheden for at efterlade et laverer “carbon-footprint” og sørge for at tage del i klimakampen. Og gennem vores spilunivers, forsøger vi at skabe en anderledes tilgang til klimaindsatsen både på verdensplan og på et jordnært lokalplan. Game on!

14 er

livet i havet, bliver præget af industriel produktion. Gennem en stærk, transparent og bæredygtig forsyningskæde, sikrer vi, at vores produktion ikke belaster havets liv med industriaffald.

15 er

livet på landet udfordres af udviklingen, skove fældes. Ved at anvende FSC certificeret papir og træ sikrer vi bæredygtig skovdyrkning. Hver gang der fældes noget skov, plantes der tilsvarende eller mere, samtidigt med at der tages hensyn til dyreliv og bidiversitet.